Prawidłowo skonstruowany montaż okna dopuści w przyszłości minąć nieznośnych niespodzianek.

Słusznie skonstruowany zestaw okna dopuści w dalszym ciągu obejść nieznośnych niespodzianek.
Etap 1

Już na kroku stanu srogiego trzeba wypróbować prawidłowość zrealizowania ościeży (otworów okiennych) jak i betonowych nadproży. Późniejsze metamorfozy będą bardzo kłopotliwe. Wypada wyrównać także boki otworu okiennego ze dziwnym uwzględnieniem wypoziomowania jego dolnej krawędzi, na której będzie bazować okno. Otwór ościeży winien być o 5-6 cm większy i szerszy od sposobnych wymiarów obrzeżnych ościeżnic.
Etap 2

Przed wstawieniem okna trzeba koniecznie rozebrać obwoźne skrzydła z przeszkleniami.
Krok 3

Do zewnętrznego obwodu ościeżnicy przykręca się kotwy. Wypada je rozmieścić w odległości ok. 25 cm od kątów ramy (ościeżnicę można też mocować na dyble; wymusza to wiercenia otworów w jej bokach i służy głównie w wypadku zapór jednowarstwowych).
Krok 4

Wstawienie framudze w otwór. Trzeba ją podeprzeć na drewnianych impregnowanych klockach wyrazistych (klocek taki musi odnaleźć się pod każdym pionowym profilem!).
Etap 5

Operując klockami i uszczelkami wypada dokładnie wypoziomować spodnią granicę framudze.
Krok 6

Zablokowanie framudze w pionie (w stosunku do ziemie ściany) przy pomocy klocka o porządnie zharmonizowanej grubości. Wciska się go niedaleko szlachetnego kantu ramy, po-między profil, a ścianę,
Etap 7

Zatrzymanie ramy z wykorzystaniem klinów wtranżolonych obok rogów.

Mity o oknach z Pcv…

Krok 8

Kotwy, osadzone wcześniej do ościeżnicy, przyczepia się do muru. W tak założoną futrynę można naprawdę wstawić skrzydła okienne. Powinno się je zamknąć.
Krok 9

Szczelinę dookoła ramy trzeba przemyć z kurzu czy też lekko ją nawilżyć. Poprzez to montażowa pianka poliuretanowa osiągnie bardziej wartościową adhezję.
Etap 10

Rozprowadzenie pianki równomiernie na całym obwodzie ramy. Napełnia się nią ok. 1/3 głębokości szczeliny (po roz-prężeniu pianka zajmie entą wolną przestrzeń).
Krok 11

Po spęcznieniu i stwardnieniu pianki jej wystające detale należy skrócić mieczem równo z niwą okna.
Krok 12

Ościeże od wewnątrz najlepiej jest unicestwić przy pomocy kawałków płyty gipsowokartonowej. Warto zresztą pozostawić ok. 2-milimetrową nieszczelność na styku z ramą okna. Przestrzeń tę wypełnia się później masą silikonową względnie akrylową. Więcej informacji tutaj – http://tasmy-pakowe-z-nadrukiem.pl/ – Siostrzaną szczelinę trzeba dodatkowo pozostawić po zewnętrznej stronie okna (pomiędzy ramą a tynkiem).

O szczelności okien i ich niezakłóconym działaniu kwalifikują nie tylko wytworne czynniki rozwinięte towaru, ale także, możliwe, że przede wszystkim, niezatarty zestaw.

Zestaw okien zrealizowany ze wyrafinowaną sumiennością, z przetrwaniem prawidłowej techniki i kolejności prac obniży pojawienie się mostków cieplnych i straty żywości w budynku. Oto najważniejsze kroki zestawu okien.

Krok 1. Przygotowanie muru. Przed przystąpieniem do montażu należy detalicznie oczyścić mur z rzadkich kawałków a także kurzu, a w razie konieczności wdrożyć podkład sondujący. Na tle trybu zestawu powinno się zamontować albo ściągnąć sztabę parapetową.

Krok 2. Przyszykowanie okna. Kotwy, dyble względnie pomocne śruby do zestawu okien muszą przenieść wszystkie obciążenia działające na okno, wobec tego trzeba je rozdysponować na pełnym jego obwodzie w rozstępach nie większych niż 70 cm. Później należy przykleić do okna taśmy paroprzepuszczalne od zewnątrz i paroszczelne od środka.

Etap 3. Ulokowanie futrynie. Ramę okna wypada pomieścić w otworze w taki sposób, żeby z każdej strony pozostała przetrwana adekwatna szczelina dylatacyjna, z uchowaniem pionów i stopni.

Wymieniasz okna lub drzwi? Znajdź Dostawców lub Instytucje montażowe. Nazwij, czego pożądasz, a profesjonaliści sami złożą Ci propozycje. Usługa jest darmowa. Uzyskaj oferty od Firm
bądź dolicz do Firm
Krok 4. Przetestowanie przekątnych. Skonfigurowaną w murze ościeżnicę normujemy za pomocą klinów rozporowych i po powtórnej kontroli pułapów i pionów kontrolujemy również przekątne, które powinny być równe.

Etap 5. Zestaw nieświadom. Jeżeli montujemy okno na kotwy, powinno się uwzględnić, ażeby każdą z nich przykręcić do muru dwoma kołkami rozporowymi bądź ponadplanowymi śrubami. Przy montażu na dyble względnie śruby samowiercące należy uszczelnić otwory w dolnym fragmencie ramy.

Etap 6. Namoczenie muru. Albowiem pianka montażowa hartuje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, zaleca się, ażeby przed jej nałożeniem zwilżyć mur wodą, np.. za sprawą opryskiwacza.

Etap 7. Pobieranie pianki montażowej. Przestrzeń między ościeżnicą a murem powinno się naszpikować pianką, nakładając ją od smutku do góry, kierując pistolet lekko zygzakowatym ruchem. Po zastygnięciu pianki jej zbytek trzeba okaleczyć.

Etap 8. Przyklejanie wstążki paroszczelnej. Drugi upadek przyklejonej wcześniej do okna wstążki paroszczelnej trzeba przymocować do muru w taki sposób, ażeby zasłonić piankę. Zabroni to wciskaniu się wilgoci z miejsca w spoinę, zawilgoceniu, ba zagrzybieniu ściany.

Krok 9. Zawieszenie skrzydeł. Do tak przygotowanej ramy możemy już wstawić skrzydła, sprawdzić ich działanie i w razie konieczności wyregulować. Jeśli regulację na przestrzeni zestawu skonstruujemy przez przedystansowanie szyby, wówczas okucia pozostaną w rozmieszczeniu taśmowym. Poprzez to w toku długowiecznej eksploatacji okna do zagospodarowania pozostanie pełen kierunek regulacji okuć.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s